Tracing Martin Heidegger's hut and Paul Celan's clouds: [.....]

Tracing Martin Heidegger's hut and Paul Celan's clouds: Bear in mind, transparency was no longer possible there. After all, PaRDeS on display is simply what the poet wants but cannot have. It does however correspond to the fearsome intersections between the narratives of those two men, and the course of reconciliation with the artist's promise.

In relation to each other, Martin Heidegger and Paul (Antschel) Celan are enigmatic; both are writers and their blackness is justification, is nothing but a function of promise. And yet, as a poet whose customer is a philosopher, Paul Celan has power over Heidegger, Poet-power, and the power of sacrifice's body over the philosopher's desire. Then again, the artist only chance of self-realization is to reverse the roles of Poet and Philosopher.

To begin with, and beneath the camouflage of writing, it is important to remember the famous meeting between the poet and the philosopher. Recall, the encounter took place at Martin Heidegger's hut in the black forest, above the village of Todtnauberg, and there, after a lengthy walk among the flowers and the trees, the poet wrote one singular line in the philosopher's guest book: "Ins Huttenbuch, mit dem Blick auf den Brunnenstern, mit einer Hoffnung auf ein kommendes Wort im Herzen. Am 25. Juli 1967/ Paul Celan". (In the cabin book, with a view of the star on the well, in the hope of a coming word in the heart. July 25, 1967/ Paul Celan).

Signed here

Joseph Semah 24.2.2010Tracing paper, black ink, white thread, Richard Wagner sheet music 39x49 cm

 

Het traceren van Martin Heideggers hut en Paul Celans wolken: Vergeet niet dat transparantie hier niet langer een optie is. De dichter Celan wil het Pardes zichtbaar maken, maar dat behoort niet tot de mogelijkheden, alhoewel dit verlangen correspondeert met de beangstigende overeenkomsten in het oeuvre van deze twee mannen, en de weg naar verzoening met de belofte van de kunstenaar.

In relatie tot elkaar zijn Martin Heidegger en Paul (Antschel) Celan raadselachtig; beiden zijn schrijvers en hun zwartheid is rechtvaardig, vervult niets anders dan de rol van belofte.

En toch, als een dichter wiens klant een filosoof is, heeft Paul Celan macht over Heidegger, dichter-macht en de macht van het lichaamsoffer voorbij het verlangen van de filosoof. En dan weer, de kunstenaars enige kans van zelfverwerkelijking is het terugdraaien van de rol van dichter en filosoof.

Om te beginnen, en toegedekt onder de camouflage van het schrijven, is het belangrijk de beroemde ontmoeting tussen de dichter en de filosoof niet te vergeten. Vergeet niet, de ontmoeting vond plaats bij het hutje van Martin Heidegger in het Zwarte Woud, gelegen boven het dorp Todtnauberg. Na een lange wandeling tussen bloemen en bomen, schreef de dichter een enkele zin in het gastenboek van de filosoof „Ins Hüttenbuch, mit dem Blick auf den Brunnenstern, mit einer Hoffnung auf ein kommendes Wort im Herzen. Am 25. Juli 1967/ Paul Celan

Ondergetekende hier

Joseph Semah 24.2.2010

Invitation / Uitnodiging Gemak 5 noveber 2011 .pdf

Download the book: Tracing Martin Heidegger's hut and Paul Celan's clouds: [.....] (PDF).